• เข้าสู่ระบบ

  พิธีทำบุญและถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องใน “วันรพี” ระหว่างเวลา 6.30-7.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงาน


  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต
  ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
  ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีศูนย์รังสิต