• เข้าสู่ระบบ

    ภาพบรรยากาศการถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

    วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องใน “วันรพี” ณ เนติบัณฑิตยสภา

     

    จากนั้นศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีศูนย์รังสิต ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต และนักศึกษาซึ่งเป็นทูตรพีคณะนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (โรแลง ยัคมินส์) ที่ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์