ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร

ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/rabi2562/) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม B ประกอบด้วยประกอบด้วย นางสาวนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ นางสาวเกวลี เมืองแก้ว นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ได้รับรางวัลชมเชย ในเย็นวันดังกล่าว ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ทีม จะผ่านเข้ารอบไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 14 กันยายน 2562 ต่อไป


นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ศูนย์รังสิตนางสาวนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต นางสาวเกวลี เมืองแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต