ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานวันรพี ประจำปี 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดงานวันรพี ประจำปี 2562 โดยในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีสักการะเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ การประกอบพิธีสงฆ์ ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และพิธีสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลฎีกา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธี

เวลา 7.30-8.00 น. พิธีสักการะเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษากลุ่มกิจกรรมทูตรพี

เวลา 8.00-8.30 น. การประกอบพิธีสงฆ์

ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

(ในภาพจากซ้าย) ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

(ในภาพจากซ้าย) ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา


เวลา 8.30-8.45 น. ผู้เข้าร่วมงานเริ่มตั้งขบวนสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

เวลา 8.45-9.00 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไปยังศาลฎีกา


เวลา 9.05-9.40 น. พิธีสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พิธีสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลฎีกา
(ในภาพจากซ้าย) ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี รศ.อานนท์ มาเม้า ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา