ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคณะกรรมการบริหารงานรพี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  ประกอบด้วย อ.ดร.ภารวีร์ กษิตินนท์ อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อ.ศุภวิช สิริกาญจน อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อ.ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ ร่วมเป็นกรรมการเฉลยข้อสอบ

โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปมี 3 ทีม ได้แก่ ทีม RFT ประกอบด้วยนายชญานนท์ แสงอ่วม และนายเขมทัต ปิ่นชูทอง ทีมเสี่ยกับข้อ ประกอบด้วย นายลือสาย พลสังข์นางสาวเพ็ญพิชชา เอื้องไพบูลย์ (ได้คะแนนเท่ากัน) และทีมรถแดง ประกอบด้วย นายตราวิช ชูตระกูล และนายตฤณวัฒน์ เพชรน้อย (ได้คะแนนลำดับที่สอง)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม