• เข้าสู่ระบบ

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญและถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องใน “วันรพี” โดยถวายสักการะ ณ เนติบัณฑิตยสภา

    ภาพบรรยากาศงานร่วมพิธีทำบุญและถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องใน “วันรพี” โดยถวายสักการะ ณ เนติบัณฑิตยสภา ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์