• เข้าสู่ระบบ

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโดยศาลยุติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

                คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประกอบด้วยนางสาวกมลชนก เอื้อทาน นายธนวีร์ นิยมทรัพย์ และนายสุรเกียรติ นวลยานัส ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโดยศาลยุติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
               การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วเทศ เนื่องในวันรพี เป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเภททีม ทีมละ 3 คน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก ซึ่งจะเป็นการแข่งขันตามภาคต่าง ๆ และรอบชิงชนะเลิศ โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 (อันดับที่ 2) ของภาคเหนือ และเป็นตัวแทนจากภาคเหนือในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ที่มีตัวแทนจากภาคต่าง ๆ รวม 32 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน