• เข้าสู่ระบบ

  การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพีวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  คณะกรรมการงานวันรพีวิชาการ จะได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น.
  ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดกติกาการรับสมัคร พร้อมใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านทาง facebook แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยม วันรพีวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หรือติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์

  นายภูริณัฐ อุนจะนำ (โทรศัพท์ ๐๙๑ – ๐๗๙ – ๘๗๕๑)
  นางสาวไกรสุดา นาควิเชียร (โทรศัพท์ ๐๙๒ – ๒๔๗ – ๑๑๑๗)