ข่าวสารและกิจกรรม

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ สำหรับดาวน์โหลด

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ คลิก