ประกาศ

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น.

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 กำหนดการส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น.

ให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าไปที่ https://forms.gle/Far5vyMyFBK7c2Nt6 โดยใน link ดังกล่าว จะมีคำถามซึ่งท่านต้องตอบ รวมถึงโจทย์หัวข้อเขียนเรียงความซึ่งปรากฏในตอนท้าย ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบต้องใช้อีเมล @gmail.com หรือ Google Account ในการเข้า link ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น.