ข่าวสารและกิจกรรม

Baker McKenzie (Thailand) มอบเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คุณวินท์ ภักดีจิตต์ Managing Partner คุณปัญญา สิทธิสาครศิลป์ Partner และคุณสุเมธ ออศิริวิกรณ์ Partner ของ Baker McKenzie (Thailand) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของสำนักงานมอบเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสำนักงานได้ให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาจำนวนหลายทุนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้สำนักงานยังให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปีนี้ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความขอบคุณ และขอขอบคุณแทนนักศึกษาเป็นอย่างสูง

คณบดีและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนของ Baker McKenzie (Thailand) ได้แก่ คุณวินท์ ภักดีจิตต์ Managing Partner (ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. รุ่น 2532) คุณปัญญา สิทธิสาครศิลป์ Partner (ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. รุ่น 2541) และคุณสุเมธ ออศิริวิกรณ์ Partner ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. รุ่น 2541)