• เข้าสู่ระบบ

  พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด

   
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีรังสิต และคุณปราณี กุรุพินฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 35  ณ ห้องรับรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  โดยคุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร ได้แจ้งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ให้แก่นักศึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุนละ 10,000 บาท 


  โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่

  ระดับชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นางสาววณัฎศดา ฟรอเรส

  ระดับชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ วาแสนดี

  ศ.ดร.อุดม มอบของที่ระลึกให้คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร