ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. รวม 31.50 ชั่วโมง สถานที่อบรม ณ ห้อง 222 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สมัครออนไลน์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

  • ผู้สมัครอบรมเพียงคนเดียว : เสียค่าธรรมเนียม 4,000บาท /5,000 บาท
  • ผู้สมัครอบรมจับคู่สมัครพร้อมกัน 2 คน : เสียค่าธรรมเนียม 7,500บาท/9,500 บาท

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

  • กรณีสมัครและชำระเงินเพียงคนเดียว : เสียค่าธรรมเนียมคนละ 4,000 บาท
  • กรณีจับคู่สมัครและชำระเงินพร้อมกัน 2 คน : เสียค่าธรรมเนียม 7,500 บาท

สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

  • กรณีสมัครและชำระเงินเพียงคนเดียว : เสียค่าธรรมเนียมคนละ 5,000 บาท
  • กรณีจับคู่สมัครและชำระเงินพร้อมกัน 2 คน : เสียค่าธรรมเนียม 9,500 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

ครูผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย LeTEC (คุณขวัญจิต และคุณรัตนรักษ์)

โทร.02-613-2965 , 02-613-2127, 02-613-2141 และ LINE@ : @leteclawtu

 

Hits: 2054