ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Comparative Criminal Law”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Comparative Criminal Law” วิทยากร Professor CHAN Wing Cheong เป็นผู้แต่งตำรากฎหมายอาญา มาเลเซีย และพม่า และสอนวิชากฎหมายอาญาเปรียบเทียบ

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2Rtjv5Z