ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย”

***ห้ามพลาด***

งานเสวนาวิชาการหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย”

จัดงานในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และซักถาม

ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง facebook page : คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง