• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ “รู้เท่าทันธุรกิจแชร์ลูกโซ่”

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "รู้เท่าทันธุรกิจแชร์ลูกโซ่"

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 13.00 น.)

  วิทยากร

  • นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช (ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย)
  • พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล (รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ)
  • นายปกรณ์ ธรรมโรจน์ (อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด)

  ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  สำรองที่นั่งได้ที่

  หมายเหตุ การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา น. 723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์