ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารประกอบโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?” โดยศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

เอกสารประกอบโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?” โดยศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เอกสารประกอบการเสวนา (พ.ร.บ.)คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

อ่านสรุปสาระสำคัญของการเสวนาได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/summary_seminar_civil_partnership_bill/