ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการ หัวข้อ “จับเข่าเล่าอาญา ภาคทั่วไป”

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิติวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “จับเข่าเล่าอาญา ภาคทั่วไป” ระหว่างเวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ห้อง น.303 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนายวีรภัทร พรหมฤทธิ์ (ซ้ายในภาพ) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 3 นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ (กลางในภาพ) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร (ขวาในภาพ) อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาเเละอาชญาวิทยา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้เเละการตีความกฎหมายอาญา เช่น การป้องพยายามกระทำความผิด การพยายามกระทำความผิด เเละบันดาลโทสะ เป็นต้น