ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมส่ง Law Alumni E-mail ในรูปแบบ PDF แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้พิการทางสายตา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมส่ง Law Alumni E-mail ในรูปแบบ PDF แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้พิการทางสายตาเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงสารสนเทศของประชาคมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้พิการทางสายตาท่านใดประสงค์จะรับ Law Alumni E-mail รายเดือน ในรูปแบบ PDF สามารถแจ้งความประสงค์มายัง lawalumni@tu.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 02-222-9598