ข่าวสารและกิจกรรม

การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ และ Asia Centre

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Asia Centre รายละเอียด ดังนี้

10.00 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับโดย Professor Andrew Harding ดำรงตำแหน่ง Advisor, Working Committee on International Conference on Hate Speech in Asia: Challenges and Solutions


10.10 – 10.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ Dr. Robin Ramcharan ดำรงตำแหน่ง Executive Director, Asia Centre กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือ

10.20 น. การลงนามความร่วมมือ

Asia Centre is a not-for-profit organisation that aims to create social impact in the region. It was first established in Bangkok, Thailand in 2015 and in 2018 a second Centre was established in Johor Bahru, Malaysia. Asia Centre serves as a think-tank, meeting space, project partner and social enterprise. Read more on https://asiacentre.org/

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม