ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน Stetson’s International Environmental Moot Court Competition

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขัน Stetson’s International Environmental Moot Court Competition รอบระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Regional Round) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 จัดที่ University of the Philippines, College of Law ประเทศฟิลิปปินส์


นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย

  • นายสืบสกุล ผลาพงศ์ (Suebsakul Palapong) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • นางสาววลัญช์รัตน์ ทองพานิช (Walanrat Thongpanich) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • นางสาว อันดามัน ลิ้มสกุล (Andaman Limsakun) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร LL.B.


อาจารย์ผู้ควบคุมทีม และร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาได้แก่ผศ.ดร.จารุประภา รักษ์พงษ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วยอาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ


จากการแข่งขัน 4 ครั้ง ผลการแข่งขันคือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชนะในรอบการแถลงคดี 2 ครั้ง และชนะในรอบการเขียนคำฟ้อง 1 ครั้ง

Hits: 63