ข่าวสารและกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒกุล เกี่ยวกับกองทุนนิติธรรมพัฒน์

ตามที่เคยเสนอข่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒกุล ได้บริจาคเงินให้แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์ (อ่านข่าวได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/surasak_likasitwatanakul_donation/) วันนี้เราจะพาคุณไปฟังบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ถึงความสำคัญของกองทุนนิติธรรมพัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา / อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / และยังเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนนิติธรรมพัฒน์อีกด้วย

กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล จึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ดังกล่าว