• เข้าสู่ระบบ

    วีดีทัศน์งานสัมมนาทางวิชาการรำลึกครบรอบ 10 ปี รศ.สุธีร์ ศุภนิตย์ “รัฐกับการกำกับดูแลธรรมาภิบาล ในภาคธุรกิจเอกชน”

    https://www.youtube.com/watch?v=wF6cCaO8fMQ