• เข้าสู่ระบบ

    ขอเชิญร่วมงาน Symposium Thailand 4.0 “Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement”


    มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Symposium Thailand 4.0 “Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

    ท่านใดสนใจโปรดติดต่อได้ที่​ มูลนิธินิติศาสตร์ มธ. 02-623-5349 ,02-613-2166 E mail: Tulaw.tlf@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่​ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

    ดาวน์โหลดกำหนดการและไฟล์เอกสาร