• คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 13  ตั้งแต่วันนี้  ถึง 12 กันยายน 2560

    Download ใบสมัคร

    ผู้สนใจขอรับรายละเอียด และสมัครได้ที่

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

    โทร. 02-613-2141,02-613-2965 (คุณขวัญ,คุณดาว)

    โทรสาร 02-222-0160