ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

โครงการผู้ช่วยอาจารย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

Section ที่รับสมัคร

  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สมเกียรติ สัมมนาโดย อ.สุประวีณ์ จำนวน 2 คน
  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สัมมนาโดย อ.สหรัฐ จำนวน 2 คน
  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 3 ผู้บรรยาย รศ.สมยศ ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.ศุภวิช สัมมนาโดย อ.ศุภวิช จำนวน 2 คน
  • ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ สัมมนาโดย อ.กิตติภพ จำนวน 3 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 2-4 (หมายเหตุ Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ช่วยอาจารย์)
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับ อ.สุประวีณ์ (กลุ่ม 1) อ.สหรัฐ (กลุ่ม 2) อ.ศุภวิช (กลุ่ม 3) และ อ.กิตติภพ (ภาคบัณฑิต) ในการตรวจการบ้านวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 23-30 สิงหาคม 2562
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

กรอกใบสมัครได้ที่ SCAN ME หรือที่ https://bit.ly/2Zk6Djl

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail: korrasut@tu.ac.th (ผู้ประสานงาน)

2 thoughts on “โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

Comments are closed.