ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

โครงการผู้ช่วยอาจารย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Section ที่รับสมัคร

  • ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์  ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กมลวรรณ อ.ชวิน สัมมนาโดย อ.ชวิน จำนวน 2 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 2-4
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับอ.ชวิน ในการตรวจการบ้านวิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 22-27 สิงหาคม 2562
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

กรอกใบสมัครได้ที่ SCAN ME หรือที่ https://bit.ly/2NkMVl4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail: korrasut@tu.ac.th (ผู้ประสานงาน)

2 thoughts on “โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Comments are closed.