ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป

Section ที่รับสมัคร

  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ศ.ณรงค์ ผศ.สาวตรี รศ.ดร.ณภัทร สัมมนาโดย อ.เพียรรัตน์ จำนวน 4 คน
  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ รศ.ดร.ปกป้อง สัมมนาโดย อ.คงสัจจา จำนวน 4 คน
  • ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ทวีเกียรติ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ผศ.ดร.รณกรณ์ สัมมนาโดย อ.ดิศรณ์ จำนวน 2 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 2-4 (หมายเหตุ Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ช่วยอาจารย์)
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับอ.เพียรรัตน์ อ.คงสัจจา และอ.ดิศรณ์ ในการตรวจการบ้านวิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 22-27 สิงหาคม 2562
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ช่วงบ่าย

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ว่างในวันดังกล่าว จะมีการสัมภาษณ์ภายหลัง

กรอกใบสมัครได้ที่ SCAN ME หรือที่ https://bit.ly/2NiyHkV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail: korrasut@tu.ac.th (ผู้ประสานงาน)