ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2562 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2562
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

Click ที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร

Section ที่รับสมัคร

– ภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย ศ.ดร.ดาราพร รศ.ดร.มุนินทร์ อ.ดร.จุณวิทย์ สัมมนาโดย อ.นาฏนภัส จำนวน 2 คน

คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 3-4
– มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม
– ร่วมกับอ.นาฏนภัส ในการตรวจการบ้านวิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม
– ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
– วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 10-23 มกราคม 2563
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 (บ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ E-mail: korrasut@tu.ac.th