ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

โครงการผู้ช่วยอาจารย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

Section ที่รับสมัคร

  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.เขมภูมิ อ.ดร.อำนาจ (ตั้งคีรีพิมาน) อ.ชวิน สัมมนาโดย อ.ชวิน จำนวน 1 คน
  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย ศ.ดร.อำนาจ (วงศ์บัณฑิต) สัมมนาโดย อ.ดร.นพร จำนวน 2 คน
  • ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย อ.ดร.อำนาจ อ.ชวิน สัมมนาโดย อ.ชวิน จำนวน 2 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 3-4 (หมายเหตุ Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ช่วยอาจารย์)
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับอ.ชวิน และอ.ดร.นพร ในการตรวจการบ้านวิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 22-27 สิงหาคม 2562
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

กรอกใบสมัครได้ที่ SCAN ME หรือที่ https://bit.ly/2Nn94PO

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail: korrasut@tu.ac.th (ผู้ประสานงาน)