ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2562 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.202 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2562
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.202 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

ยกเลิกการรับสมัคร

Section ที่รับสมัคร

– ภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย รศ.ดร.สมเกียรติ สัมมนาโดย อ.ธนภูมิ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 3-4
– มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม
– ร่วมกับอ.ธนภูมิ ในการตรวจการบ้านวิชา น.202 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม
– ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
– วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 10-23 มกราคม 2563
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 (บ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ E-mail: korrasut@tu.ac.th