ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

โครงการผู้ช่วยอาจารย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

Section ที่รับสมัคร

  • ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ จำนวน 2 คน
  • ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ไพโรจน์ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ และอ.ดร.เอมผกา จำนวน 2 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 4 (หมายเหตุ Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ช่วยอาจารย์)
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ศ.ดร.ไพโรจน์ และอ.ดร.เอมผกา ในการตรวจการบ้านวิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 20-26 สิงหาคม 2562
สัมภาษณ์ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

กรอกใบสมัครได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์ หรือ https://bit.ly/33MFZTw

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
Email: korrasut@tu.ac.th (ผู้ประสานงาน)

One thought on “รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

Comments are closed.