ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2562 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.301 กฎหมายลักษณะมรดก

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2562 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.301 กฎหมายลักษณะมรดก

Click ที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร

Section ที่รับสมัคร

– ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ผู้บรรยาย ศ.ดร.ไพโรจน์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ สัมมนาโดย อ.กิตติภพ จำนวน 3 คน
– ผู้ช่วยศ.ดร.ไพโรจน์ 1 คน, ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ 1 คน, ผศ.ดร.กรศุทธิ์และอ.กิตติภพ 1 คน

คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 4
– มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม
– ร่วมกับศ.ดร.ไพโรจน์, ผศ.ดร.มาตาลักษณ์, ผศ.ดร.กรศุทธิ์และอ.กิตติภพ ในการตรวจการบ้านวิชา น.301 กฎหมายลักษณะมรดก

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม
– ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
– วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 10-23 มกราคม 2563
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 (บ่าย) หรือวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 (เช้า-บ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ E-mail: korrasut@tu.ac.th