ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับอาจารย์ประจำ 3 คนล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรจุอาจารย์ประจำ 3 ตำแหน่งในวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างละ 1 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวุฒิปริญญาตรี ได้แก่ อาจารย์กิตติภพ วังคำ (นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ธรรมศาสตร์ / เนติบัณฑิตไทย / กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี ธรรมศาสตร์) วุฒิปริญญาโท ได้แก่ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ (นิติศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ / เนติบัณฑิตไทย / นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น) และวุฒิปริญญาเอก ได้แก่ อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร (นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ธรรมศาสตร์ / นิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Georg-August-University of Göttingen เยอรมนี ได้รับทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์) ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น และเรื่องราวที่น่าสนใจ เราจะพาคุณไปคุยกับอาจารย์ประจำ 3 คนล่าสุดซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของคณะนิติศาสตร์ในอนาคต ถึงเส้นทางและแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็นอาจารย์ และแง่มุมอื่น ๆ ของอาจารย์ทั้ง 3 คน

ติดตามอ่านได้ใน คอลัมน์ “คุยกับนักกฎหมายธรรมศาสตร์” คอลัมน์ใหม่ของเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะนำคุณไปคุยกับอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ หลากหลาย เร็ว ๆ นี้