ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล กับเส้นทางการเป็นผู้สอนทั้งกฎหมายแพ่งและอาญา การทำวิจัยส่งเสริมสิทธิของบุคคลเปราะบาง และการสอนสไตล์ “โค้ชชิ่ง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ ผู้บรรยายวิชากฎหมายครอบครัว และกฎหมายอาญา (ทั้งภาคทั่วไปและภาคความผิด) เราจะพาคุณไปพูดคุยกับอาจารย์มาตาลักษณ์ ในหลากหลายแง่มุม เช่น เส้นทางการเป็นผู้สอนทั้งกฎหมายแพ่งและอาญา / การเข้ามาสอนวิชาใหม่ ได้แก่ กฎหมายลักษณะมรดก / การทำวิจัยที่เน้นส่งเสริมสิทธิของบุคคลเปราะบาง (Vulnerable Persons) และเรื่องราวอื่น ๆ แต่ที่พลาดไม่ได้สำหรับคำถามที่นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์มาตาลักษณ์ (น่าจะ) อยากรู้มากที่สุดว่าการสอนแบบ “โค้ชชิ่ง” คืออะไร? และทำไมต้อง “โค้ชชิ่ง”? ?

ติดตามได้ในคอลัมน์ “คุยกับนักกฎหมายธรรมศาสตร์ : คุยกับอาจารย์กฎหมาย” ตอนที่ 6 เร็ว ๆ นี้