ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับยอปัทม์ ยินเจริญ ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย กลุ่ม 1 (ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.สหรัฐ)

ยอปัทม์ ยินเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต รหัส 61 คือผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย กลุ่ม 1 บรรยายโดย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง สัมมนาโดยอาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ โดยได้คะแนนสอบ 96 คะแนน วันนี้เราจะพาคุณไปพูดคุยกับยอปัทม์เกี่ยวกับความรู้สึกและข้อแนะนำในการเรียนวิชาดังกล่าว

คำถาม (1) : ตอนที่เรียนคิดว่าเนื้อหาวิชานี้เป็นอย่างไรบ้าง และความรู้สึกก่อนและหลังเรียนต่างกันอย่างไร

ยอปัทม์ : “คิดว่าเนื้อหาละเอียดครอบคลุม เหมือนกับเอกสารที่อาจารย์จัดมาให้กับหนังสือ มันใช้ประกอบกันได้ดี ตอนที่หนูเรียนเสร็จ อาจารย์กรศุทธิ์ที่สอนส่วนทั่วไป และอาจารย์มุนินทร์ที่สอนบุคคลอาจารย์จะทำสไลด์มาให้เลยรู้สึกว่าไม่หนักมากเกินไป แต่ละสไลด์ปะติดปะต่อได้”

“เนื้อหาในส่วนภาคทั่วไป ที่เข้าใจง่ายก็จะเป็นกฎหมายสามยุค เพราะไม่ค่อยมีเรื่องความเห็นหรือการตีความมากเท่าไหร่ อีกเรื่องที่คิดว่าเข้าใจได้คือนิติวิธีมาตรา 4 เพราะมันกำหนดมาแล้วในมาตรา แต่ก็ต้องเหมือนแบบอ่านประกอบกันระหว่างหนังสือกับ ชีทบรรยายของอาจารย์เพราะเหมือนชีทบรรยายของอาจารย์จะเน้น bullet ส่วน หนังสือก็จะเป็นเนื้อหาต้องจับจุดสองอันนี้มารวมกัน”

“สำหรับหนูรู้สึกว่าชอบตอนที่เป็นนิติวิธีมากกว่าเพราะเหมือนตอนที่อาจารย์สอนเราเข้าใจและจะรู้สึกอินว่าการตีความเป็นอย่างไรก็จะอินไปตามนั้น แต่พอเป็นตัวบทเรื่องบุคคล รู้สึกว่าก็โอเคแต่ชอบส่วนทั่วไปมากกว่าเพราะตัวบทอาศัยการจำหลักว่าใช้คำว่าอะไร”

(ทำไมถึงชอบส่วนนิติวิธี เพราะคนส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบบุคคลมากกว่า?) “สำหรับหนูมันเป็นส่วนทั่วไป ถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะสามารถทำได้ หนูรู้สึกว่าถ้าเราอ่านหนังสือมาก่อน ในหนังสือมันเขียนไว้หมดเลยดังนั้นเราก็จะเข้าใจมากขึ้น”

(ก่อนมาเรียนคิดว่าจะเจอเนื้อหาการเรียนแบบนี้ไหม?) “ไม่คิดค่ะ ตอนแรกหนูรับตรงเข้ามาก็พอจะรู้ว่ามีเรียนกฎหมายสามยุค แต่ก็ไม่คิดว่าละเอียดเป็นเรื่องราวขนาดนี้ค่ะ”

คำถาม (2) : ใช้เทคนิคอย่างไร ในการเรียน และการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชา

ยอปัทม์ : “สำหรับหนูก็ถ้าในห้องตั้งใจฟังแล้ว หนูเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมากๆ ดังนั้นถ้าในห้องตั้งใจฟังแล้วจะเอาเวลาไปอ่านเรื่องที่ไม่เข้าใจแล้วนำมาประมวลผลอีกที แล้วก็ทำสรุปเอง”

คำถาม (3) : นอกจากการบรรยายแล้ว คิดว่าการสัมมนามีส่วนช่วยในการเรียนมากน้อยแค่ไหน

ยอปัทม์ : “หนูคิดว่าการสัมมนาสำคัญมากเลยเพราะในเวลาที่เราเรียนเราเรียนแค่ภาพรวมแต่ในการสัมมนาอาจารย์สัมมนาจะมาบอกว่าตรงนี้จะมาเป็นประเด็นตรงนี้กี่คะแนนถ้าเราเก็บคะแนนย่อยแบบนี้เราจะได้ประเด็นย่อยเพิ่ม สำหรับหนูคิดว่าถ้าเราไม่ได้เข้าสัมมนาเราจะรู้แค่ภาพรวม ไม่รู้การแบ่งเวลา การทำข้อสอบของเราก็จะไม่เต็มที่ การสัมมนาก็จะทำให้เราได้ฝึกเขียน อย่างหนู เขียนส่งไปก็พัฒนาการเขียน การบ้านสัมมนาก็ส่งไปค่อนข้างบ่อยค่ะ ตอนนั้นสัมมนาร่วมกันสองกลุ่มคือกลุ่มอาจารย์กรศุทธิ์ อาจารย์มุนินทร์ กับกลุ่มอาจารย์กิตติศักดิ์”

(สัมมนาร่วมกันสองเซคมีปัญหาไหม เพราะความเห็นอาจต่างกัน?)  “คิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็นวิชา น.100 สามารถสัมมนาร่วมกันได้ หรือถ้าเป็นอาญาที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันมาก ก็สามารถรวมกันได้ แต่พอมาขึ้นปี 2 เห็นว่าอาจารย์แต่ละท่านมีความเห็นต่างกันค่อนข้างหลากหลาย ควรจะสัมมนาแยกค่ะ”

คำถาม (4) : การเตรียมตัวสอบวิชานี้ทำอย่างไรบ้าง

ยอปัทม์ : “การเตรียมตัว มีการสรุปเป็นภาษาตัวเอง ฝึกเขียนแล้วก็ดูตามชีทสรุปว่าเขาเขียนประเด็นอะไร ถ้าเป็นเราจะเขียนประเด็นอะไร สำหรับเนื้อหาส่วนบุคคลก็ต้องมีการทำความเข้าใจตัวบทค่ะ”

คำถาม (5) : ได้คะแนนสอบแต่ละข้อเท่าไร และคิดว่าทำไมเราถึงได้คะแนนเยอะขนาดนี้

ยอปัทม์ : “ได้ 96 คะแนนค่ะ กลางภาคได้ 20 take home และปลายภาคได้ 19 ทุกข้อค่ะ”

“ที่ได้คะแนนเยอะ น่าจะเป็นเพราะว่าเขียนตรงประเด็นตามธง และมีการบรรยายสอดคล้องกัน เพราะมีการฝึกตอนสัมมนามาแล้วค่ะ”

“ตอนแรกคิดว่าน่าจะได้ประมาณ 80 ก็รู้สึกว่าเราจะทำได้ไหมเพราะไม่เคยทำข้อสอบที่เป็นเขียนบรรยายทั้งหมด”

คำถาม (6) : รู้สึกอย่างไรกับการวัดผลที่มีการสอบกลางภาคด้วย

ยอปัทม์ : “หนูรู้สึกว่าก็ดี เหมือนเราจะได้รู้ความพร้อมของเราว่ามีเท่าไหน เมื่อผลประกาศมาเราจะได้ รู้ว่าต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาคแค่ไหน”

คำถาม (7) : รู้สึกอย่างไรกับการวัดผลด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (take home exam)

ยอปัทม์ : “ในส่วน take home ก็รู้สึกว่าเหมะสม เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนและเหมือนได้ฝึกวิเคราะห์เป็นข้อที่ช่วยสำหรับคนที่ไม่สันทัดในการทำข้อสอบในเวลาจำกัด”

คำถาม (8) : คิดว่าปัญหาของคนที่สอบวิชานี้ไม่ผ่านเกิดจากอะไร

ยอปัทม์ : “หนูคิดว่าเพราะไม่เข้าใจเนื้อหาดีพอ หรือบางคนไม่ชอบจำเนื้อหาเยอะ ๆ อย่างทั่วไป เพราะบางทีเราก็ต้องสกัดมา เป็นภาษาที่เราเข้าใจเอง”

คำถาม (9) : โดยรวมถ้าต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับกับการศึกษาวิชานี้ จะแนะนำอย่างไร

ยอปัทม์ : “ให้คำแนะนำ คือ หาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเอง บางคนก็อาจจะหาหนังสือมาอ่านประกอบ บางคนก็จะมาฟังอาจารย์บรรยายอย่างเดียวหรืออ่านหนังสืออย่างเดียว สำหรับหนูคือเราควรจะหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง และต้องใส่ใจกับการสัมมนาด้วยเพราะการสัมมนาคือการซ้อมสอบเวลาในการทำสัมมนาเราก็ได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเอง และฝึกการตั้งคำถามว่าเมื่ออ่านโจทย์แล้วตรงนี้มีประเด็นใหญ่ประเด็นย่อยอะไรบ้าง ให้ทำข้อสอบได้มั่นใจมากขึ้นค่ะ”

คำถามสุดท้าย : คิดว่าวิชาน.100 มีความสำคัญอย่างไร

ยอปัทม์ : “คิดว่ามีความสำคัญมากเพราะ ถ้าเราปรับบทหรือบรรยายในวิชาน.100 เป็น ก็เป็นพื้นฐานในการตอบวิชาแพ่งอื่น ๆ และเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่สามารถใช้ต่อยอดกับวิชาอื่นๆได้ค่ะ”

ครั้งหน้าเราจะพาคุณไปพูดคุยกับนักศึกษาผู้ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

ถ่ายภาพ Pump
แต่งภาพ สุธีร์ เจริญต้นภูบาล
เรียบเรียง KK