ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย กลุ่ม 2 (รศ.ดร.สมเกียรติ อ.เพียรรัตน์)

ณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต รหัส 61 คือผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย กลุ่ม 2 บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ สัมมนาโดยอาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร โดยได้คะแนนสอบ 85 คะแนน วันนี้เราจะพาคุณไปพูดคุยกับณัฏฐกิตติ์เกี่ยวกับความรู้สึกและข้อแนะนำในการเรียนวิชาดังกล่าว

คำถาม (1) : ตอนที่เรียนคิดว่าเนื้อหาวิชานี้เป็นอย่างไรบ้าง และความรู้สึกก่อนและหลังเรียนต่างกันอย่างไร

ณัฏฐกิตติ์ : “ตอนที่เรียนคิดว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างท้าทาย และน่าสนใจไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะเป็นวิชาแรกในการเรียนคณะนิติศาสตร์ ”

“ความรู้สึกก่อนเรียน คือ ค่อนข้างกลัว เพราะได้ยินมาจากรุ่นพี่ว่า เป็นวิชาที่ไม่ยากและไม่ง่าย ในขณะที่ความรู้สึกหลังเรียน คือ รู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่มีประโยชน์มาก ๆ ต่อการนำไปใช้ในการเรียนวิชากฎหมายตัวอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต”

คำถาม (2) : ใช้เทคนิคอย่างไร ในการเรียน และการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชา

ณัฏฐกิตติ์ : “เทคนิคในการเรียน คือ การเข้าเรียนในทุกคาบ หลังหมดคาบกลับไปฟังไฟล์เสียงทุกครั้ง อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ และก่อนสอบต้องท่องหนังสือจนแม่นในทุกสิ่งที่อาจจะนำมาออกสอบ รวมถึงการทำข้อสอบเก่าให้เยอะที่สุด”

คำถาม (3) : นอกจากการบรรยายแล้ว คิดว่าการสัมมนามีส่วนช่วยในการเรียนมากน้อยแค่ไหน

ณัฏฐกิตติ์ : “การสัมมนามีส่วนช่วยในการเรียนมากถึงมากที่สุด เพราะช่วยในการจัดระบบความคิด ช่วยเน้นย้ำในจุดที่น่าสนใจ ช่วยให้การทำความเข้าใจเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการมีแบบทดสอบมาให้ทำเสมอ ก็ช่วยทำให้สามารถฝึกเขียนตอบได้ดียิ่งขึ้น ในเวลาทำข้อสอบจึงลดความกังวลไปได้พอสมควร”

คำถาม (4) : การเตรียมตัวสอบวิชานี้ทำอย่างไรบ้าง

ณัฏฐกิตติ์ : “ การเตรียมตัวสอบวิชานี้ คือ การทำความเข้าใจในบทเรียนให้ได้มากที่สุด รวมถึงการทำแบบทดสอบเก่าให้ผ่านตามากที่สุด”

คำถาม (5) : ได้คะแนนสอบแต่ละข้อเท่าไร และคิดว่าทำไมเราถึงได้คะแนนเยอะขนาดนี้

ณัฏฐกิตติ์ : “ ได้ 14 (กลางภาค) 17 (take home) 17 19 18 ตามลำดับครับ คิดว่าที่ได้คะแนนขนาดนี้อาจจะด้วยเพราะการเตรียมตัวก่อนสอบ รวมไปถึงการฝึกเขียนตอบที่ทำมาโดยตลอดทั้งเทอมก็เป็นได้ครับ”

คำถาม (6) : รู้สึกอย่างไรกับการวัดผลที่มีการสอบกลางภาคด้วย

ณัฏฐกิตติ์ : “ รู้สึกว่าเป็นการดี เพราะสามารถกระจายความเสี่ยงในการที่จะสอบไม่ผ่านได้มาก รวมไปถึงทำให้การสอบไล่ หรือการสอบปลายภาค ไม่หนักมากนัก รวมถึงทำให้มีแรงกระตุ้นในการที่จะอ่านหนังสือตลอดเวลาเท่าที่สามารถทำได้”

คำถาม (7) : รู้สึกอย่างไรกับการวัดผลด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (take home exam)

ณัฏฐกิตติ์ : “Take home เป็นสิ่งที่ดี ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำการค้นคว้าด้วยตนเอง ทำให้สามารถทำความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น”

คำถาม (8) : คิดว่าปัญหาของคนที่สอบวิชานี้ไม่ผ่านเกิดจากอะไร

ณัฏฐกิตติ์ : “อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัว จากความเคยชินในการเรียนสมัยมัธยม มาเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัย ที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน”

คำถาม (9) : โดยรวมถ้าต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับกับการศึกษาวิชานี้ จะแนะนำอย่างไร

ณัฏฐกิตติ์ : “ การเข้าเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ และการฝึกเขียนอย่างตอบสม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น”

คำถามสุดท้าย : คิดว่าวิชาน.100 มีความสำคัญอย่างไร

ณัฏฐกิตติ์ : “วิชา น.100 มีความสำคัญมากในการศึกษาระบบกฎหมายทั้งระบบของกฎหมายไทย เพราะจะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจแนวคิด ที่มา รวมถึงนิติวิธีของกฎหมายไทยได้ดียิ่งขึ้น”

 

ถ่ายภาพ Pump
แต่งภาพ สุธีร์ เจริญต้นภูบาล
เรียบเรียง KK