ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์”

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์” จัดโดยศูนย์กฎหมายภาษี

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2HuePIh