ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศห้องสอบ การสอบวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2563 และประกาศคณะนิติศาสตร์ฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติสําหรับการสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจําปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

ประกาศห้องสอบ การสอบวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศ-ห้องสอบรังสิต

ประกาศห้องสอบ การสอบวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ลำปาง ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศ-ห้องสอบลำปาง

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติสําหรับการสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจําปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์

  • **สำคัญ** 10. ให้ผู้เข้าสอบอ่านประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับการสอบ วิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจําปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มทํา การสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (สามารถดูประกาศฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/tcas-covid-19/)