• เข้าสู่ระบบ

  ภาพงานประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ “มคอ.1 น.บ.: ต้นแบบนักกฎหมายไทย”

  งานประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  มคอ.1 น.บ.  : ต้นแบบนักกฎหมายไทย
  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  ห้องจิ๊ด  เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  [gallery size="large" columns="1" ids="5498,5499,5500,5501,5502,5503"]