ประกาศรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
?วุฒิปริญญาเอก
?อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D.Candidate แล้ว

อาจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน 2 อัตรา
– กฎหมายปกครอง 1 อัตรา
– กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 อัตรา

อาจารย์ประจำสาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3f0px84