• อาจารย์ ดร. ตามพงศ์ ชอบอิสระ

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
  • น.บ.ท.
  • น.ม. ธรรมศาสตร์
  • LL.M. มหาวิทยาลัย Edinburgh, สหราชอาณาจักร
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. in Law) ด้าน Medical Jurisprudence ณ มหาวิทยาลัย Edinburgh, สหราชอาณาจักร

  tarmphong.c@gmail.com