• เข้าสู่ระบบ

  ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษาบริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์


  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ได้มอบทุนการศึกษาบริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน 

   

  เจ้าของทุนได้แก่ คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง (ซ้ายในภาพบน) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 39 โดยทุนดังกล่าวเริ่มให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้การแนะนำของคุณวาสนา เอกจริยกร (ขวาในภาพล่าง) นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะนิติศาสตร์


  เจ้าของทุนประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยจะมอบให้ปีละ 60,000 บาทจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยมอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ทุน และชั้นปีอื่นๆ อีก 1 ทุน

  ทางฝ่ายการนักศึกษาได้คัดเลือกนักศึกษามารับทุนจำนวนสองคนคือ  นางสาวอินทิรา แก้วอาจ (ขวาในภาพ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กำลังขึ้นชั้นปีที่ 4) ซึ่งเป็นการรับทุนต่อเนื่อง
  นางสาวสาวิตรี แก้วขันที (ซ้ายในภาพ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กำลังขึ้นชั้นปีที่ 2)


  คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุน

   
  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ มอบของที่ระลึกให้คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง