ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม “คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ”

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม “คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ” ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2P5mtM1 (รับผู้เข้าฟังในห้อง 25 คน เท่านั้น)

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์