• เข้าสู่ระบบ

    ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 2504 บริจาคเงินให้แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์จำนวน 1,835,011.87 บาท

    ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 2504 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในวันที่ 18 มกราคม 2559 และมอบรายได้สุทธิ ให้แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์เป็นเงินจำนวน  1,835,011.87 บาท

    DSC_1335