ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ในนามของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอต้อนรับท่านกลับคณะฯมาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปีนี้ คณะฯ ได้ริเริ่มจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ศิษย์เก่าเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าในรุ่นต่าง ๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอีเมล จุลสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเว็บไซต์ศิษย์เก่า ไม่เพียงแต่จะทำให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และรับทราบช่องทางในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณะนิติศาสตร์เท่านั้น แต่ท่านในฐานะศิษย์เก่าของคณะฯ ยังได้ประโยชน์จากข่าวสารต่าง ๆ ที่คณะฯ จัดส่งให้ไม่ว่าจะเป็น

เครือข่าย
การทำงาน

กิจกรรม
ศิษย์เก่าต่างๆ

สัมมนาวิชาการ
ต่างๆของคณะฯ

งานวิจัยและผลงาน
วิชาการล่าสุดของคณะฯ

การบริการ
สังคมของคณะฯ
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะฯ จะจัดส่งจุลสารอิเล็กทรอนิกส์รายไตรมาสเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ โดยคณะฯ จะเริ่มจัดส่งจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกให้กับท่านทางอีเมลในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางคณะฯ ได้อย่างครบถ้วน ท่านสามารถอัพเดตอีเมลและข้อมูลในการติดต่อกับทางคณะฯ ผ่านทาง http://bit.ly/2yhnuIA หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะโปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ lawalumni@tu.ac.th หรือโทรสายตรงยัง Alumni Desk ที่เบอร์ 0 2222 9598
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และระดมทุน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทร: + 66 2222 9598
อีเมล: lawalumni@tu.ac.th
เว็บไซต์: www.law.tu.ac.th