ข่าวสารและกิจกรรม

เชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านกรอกข้อมูล

Calling all TU Law alumni !

เชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านกรอกข้อมูลผ่าน link : http://bit.ly/2yhnuIA

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นและคณะฯ มาร่วมกันสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้มแข็ง

กรอกข้อมูลวันนี้ & เตรียมรับข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ เร็วๆ นี้