ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

 

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR_Code หรือ https://goo.gl/9rMQ6x

 

Hits: 111