ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 3 และอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง ณ ห้องจิตติ  ติงศภัทิย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR_Code หรือ https://goo.gl/9rMQ6x

กำหนดการ

 

 

 

 

Hits: 151