ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะนิติศาสตร์และนักวิจัยทางนิติศาสตร์ จากทุกสถาบัน

  • ส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 2,000 บาท
  • ส่งบทความตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียนบทความละ 3,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการลงทะเบียน
1.ได้รับ Proceedings ในการนำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย
2.ได้รับหนังสืองานวิจัยที่จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยคณะนิติศาสตร์
3.ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ปี

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการนำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์  02-6132109 (ศุภลักษณ์)

E-mail : research.lawtu@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

**ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในการนำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย สามารถรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ภายหลังจากการประกาศรายชื่อที่ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  ประจำปี 2561

Hits: 111